Welkom op de site van de Stichting Pijn bij Kanker

Welkom op de site van de Stichting Pijn bij Kanker

Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Echter, dit betekent ook dat een toenemend aantal patiënten worstelt met pijnklachten. Want hoewel het misschien niet het eerste is waar je aan denkt als het over kanker gaat, ruim de helft van de patiënten heeft met kankerpijn te maken. Pijn bij kanker is daarmee dus een toenemend probleem. Samen met een aantal in het "veld" zeer betrokken artsen en vrienden heeft Ernst Daniel Smid de Stichting Pijn bij Kanker in het leven geroepen. Gezamenlijk willen we dit hemeltergende toekomstbeeld inzake pijn veranderen voor de toch al in doodsangst verkerende patiënt. Een onafhankelijke stichting met een voortrekkersrol waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord. Dit met als doel om pijnbestrijding bij patiënten met kanker te helpen verbeteren en bij te dragen aan het welzijn van álle betrokkenen.

Op vrijdag 2 juni a.s. staat Stiching Pijn bij Kanker centraal tijdens een bijzonder paardensportevenement. Rijvereniging De Heuvelruiters uit Wezep bestaat dit jaar 50 jaar.Daarom organiseert zij een dressuurwedstrijd met alleen de rubriek “Kür op muziek.” Ruiter en paard presenteren zich tijdens een vrije choreografie ondersteund met muziek naar keuze. Het moet een gezellig avond uit worden; met elkaar aan de picknicktafel genieten van een drankje en prachtige paardensport.

Om het 50-jarig bestaan te vieren wil de vereniging ook iets terug doen voor de maatschappij. Daarom is er een goed doel benaderd voor deze nationale wedstrijd met uitstraling. Voorzitter Patricia Wolters: “We hebben gekozen voor de Stichting Pijn bij Kanker, omdat iedereen wel iemand in zijn omgeving heeft die met deze vreselijke ziekte in aanraking is gekomen". Onze ambassadeur Ernst Daniël Smid is aanwezig tijdens het evenement en zal het muzikale gedeelte van de küren mee beoordelen. Hij zal per combinatie een korte, mondelinge toelichting geven. 

Hou de Facebookpagina van Freestyle Festival Wezep in de gaten voor het laatste nieuws. 

Pijn bij kanker wordt, ondanks de kennis en middelen die wij als behandelaar ter beschikking hebben, nog steeds onvoldoende gemeten en behandeld. Belangrijke redenen hiervoor zijn: onbekendheid met de pathofysiologie van pijn en de mogelijkheden van pijnbehandeling, gebrek aan optimale communicatie met en over patiënten, gebrek aan een gestandaardiseerd diagnostisch instrument en onvoldoende implementatie van de evidence-based richtlijnen in de klinische praktijk.

In deze editie van het Pijn Spreekuur willen wij, door middel van interactieve sessies in verschillende regio’s, de nieuwe richtlijn Pijn bij Kanker (2016) toelichten. Wij zullen hier ingaan op het belang van vroege palliatieve zorg en de praktische problemen van doorbraakpijn en neuropathische pijn in een oncologische behandeling.

Op dit moment is Blauw Research bezig om de informatievoorziening over de behandeling van ernstige pijn bij kanker in kaart te brengen, evenals de communicatie tussen zorgverleners en patiënten.

Wat zijn de contactpunten tussen zorgverleners en patiënten als het gaat om het behandelen van ernstige pijn bij kanker. Wat zijn de ervaringen van patiënten tijdens deze contactpunten, hoe gaat de informatievoorziening. Wat zijn sterke punten en wat missen patiënten (en mantelzorgers) nog. Weet men waar men terecht kan met problemen en vragen.

De richtlijn ‘Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker’ uit 2008 is herzien en vanaf nu te downloaden via de website van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De herziene multidisciplinaire richtlijn is evidence-based en richt zich op pijn bij patiënten met kanker in zowel de curatieve fase als de palliatieve fase.

Herzien en niet-herzien
Stap één van de herziening was een inventarisatie onder alle beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties wat zij de belangrijkste onderwerpen vonden voor de herziening. Daarom zijn niet alle thema’s uitgewerkt in de nieuwe richtlijn, sommige hoofdstukken zijn hetzelfde gebleven als in 2008. De volgende thema’s zijn herzien: pijnschalen, doorbraakpijn, chronische pijn, bijzondere patiëntengroepen, voorlichting en educatie, zelfstandigheid van de patiënt, therapietrouw, multidimensionele benadering, adjuvante analgetica, toxiciteit, geneesmiddeleninteracties en taakverdeling en verantwoordelijkheid.

Verder is er veel aandacht voor het fenomeen en de behandeling van doorbraakpijn, dat in de vorige richtlijn nog nauwelijks werd beschreven.

Bekijk hier de richtlijn op de website van de NVA.  

Ruim de helft van de patiënten met kanker heeft met pijn te maken. Niet iedereen kan zijn of haar pijnklachten goed bespreken met de arts. Stichting Pijn bij Kanker heeft het pijncentrum van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft bereid gevonden om vragen op kanker.nl te gaan beantwoorden. De stichting wil eraan bijdragen dat pijnbestrijding bij kankerpatiënten verbetert. Dat patiënten op kanker.nl vragen kunnen stellen aan de pijndeskundigen van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, past bij dit doel.

De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn in de nieuwe groep pijn bij kanker aanwezig als moderator en als deskundigen om vragen over pijn te beantwoorden. In deze groep kun je ervaringen delen over hoe jij met pijn omgaat of wat je er tegen kunt doen. Stel een vraag aan lotgenoten of professionals over allerlei aspecten die te maken hebben met pijn bij kanker. Van pijn bij de behandeling tot chronische pijnklachten.
Klik hier om naar de speciale pagina over pijn bij kanker op kanker.nl te gaan.

Steun Stichting Pijn bij Kanker

Steun Stichting Pijn bij Kanker

Het stichtingsbestuur heeft inmiddels de eerste projecten benoemd die zullen bijdragen aan het doel van de stichting om de bestrijding van zowel de fysieke pijn van patiënten met kanker als de emotionele pijnbeleving van patiënt en betrokkenen te verbeteren.

Ook ú kunt de Stichting Pijn bij Kanker daar bij steunen. Dit kan door te doneren op rekeningnummer NL47INGB0000654215 t.n.v. Stichting Pijn bij Kanker.

Over pijn bij kanker

Over pijn bij kanker

Bekijk het filmpje, gemaakt door Jon Karthaus, over en voor de Stichting Pijn bij Kanker met medewerking van Halina Reijn, Geza Weisz, Robert de Hoog, Manuel Broekman, Marwan Kenzari en Carolien Spoor.