Welkom op de site van de Stichting Pijn bij Kanker

Welkom op de site van de Stichting Pijn bij Kanker

Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Echter, dit betekent ook dat een toenemend aantal patiënten worstelt met pijnklachten. Want hoewel het misschien niet het eerste is waar je aan denkt als het over kanker gaat, ruim de helft van de patiënten heeft met kankerpijn te maken. Pijn bij kanker is daarmee dus een toenemend probleem. Samen met een aantal in het "veld" zeer betrokken artsen en vrienden heeft Ernst Daniel Smid de Stichting Pijn bij Kanker in het leven geroepen. Gezamenlijk willen we dit hemeltergende toekomstbeeld inzake pijn veranderen voor de toch al in doodsangst verkerende patiënt. Een onafhankelijke stichting met een voortrekkersrol waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord. Dit met als doel om pijnbestrijding bij patiënten met kanker te helpen verbeteren en bij te dragen aan het welzijn van álle betrokkenen.

Pijn Spreekuur

Pijn Spreekuur

Pijn bij kanker wordt, ondanks de kennis en middelen die wij als behandelaar ter beschikking hebben, nog steeds onvoldoende gemeten en behandeld. Belangrijke redenen hiervoor zijn:

  • onbekendheid met de pathofysiologie van pijn en de mogelijkheden van pijnbehandeling,
  • gebrek aan optimale communicatie met en over patiënten,
  • gebrek aan een gestandaardiseerd diagnostisch instrument en
  • onvoldoende implementatie van de evidence-based richtlijnen in de klinische praktijk.

In deze editie van het Pijn Spreekuur wordt door middel van interactieve sessies in verschillende regio’s de update van de nieuwe richtlijn Pijn bij Kanker (2015) toegelicht. Er wordt ingegaan op het belang van vroege palliatieve zorg en de praktische problemen van polyfarmacie in een oncologische behandeling.

Educatief programma zorgprofessionals

Het Pijn Spreekuur is een educatief programma over pijn bij kanker voor zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn. Aan de hand van specifieke casussen worden de multidimensionale aspecten van pijn bij kanker zowel voor de diagnostiek als voor de multidisciplinaire behandeling op een zeer interactieve wijze aan de deelnemers voorgesteld. Door middel van meerkeuzevragen worden alle aspecten van de zorg voor en de communicatie met de patiënten met kanker toegelicht en bevraagd.

Onder voorzitterschap van een dynamische huisarts en twee pijnspecialisten worden de deelnemers aan deze boeiende avond op een unieke wijze meegenomen in het klinisch redeneermodel dat nodig is om op een integrale wijze een patiënt met pijn bij kanker te helpen en te ondersteunen. Hierbij wordt uitgegaan van een zeer patiënt gerichte aanpak die volledig gericht is op patiënt empowerment en zelf management.

De deelnemers worden aangemoedigd aan de hand van de casusbespreking om eigen beslissingen te nemen en een goede begeleiding uit te leren bouwen voor de patiënt met pijn bij kanker. 

Optimaliseren communicatie

De Stichting Pijn bij Kanker heeft als doel om de communicatie tussen patiënt en hulpverlener en tussen multidisciplinaire hulpverleners onderling te verbeteren met innovatieve technieken en lesmodules. Alle deelnemers ervaren een bijzondere leer experience en geven aan hun leerdoelen ruim behaald te hebben.

Een volgende fase van deze educatie is dat dit soort onderwijs meer gericht in de ziekenhuizen zal worden gegeven zodat ook de primaire medische specialisten en huisartsen van de regio beter kunnen aansluiten en de eigen casussen die verbetering behoeven, besproken kunnen worden.

Pijn Spreekuren

De volgende Pijn Spreekuren staan nog op het programma:

  • 21 juni: Pijn Spreekuur regio Noord West Nederland
  • 5 september: Pijn Spreekuur regio Noord Oost Nederland
  • 20 september: Pijn Spreekuur regio Gorinchem

Voor meer informatie over bovenstaande Pijn Spreekuren, klik hier.

Bespreek je ervaringen of stel je vraag aan een deskundige

Bespreek je ervaringen of stel je vraag aan een deskundige

Ruim de helft van de patiënten met kanker heeft met pijn te maken. Niet iedereen kan zijn of haar pijnklachten goed bespreken met de arts. Stichting Pijn bij Kanker heeft het pijncentrum van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft bereid gevonden om vragen op kanker.nl te gaan beantwoorden. De stichting wil eraan bijdragen dat pijnbestrijding bij kankerpatiënten verbetert. Dat patiënten op kanker.nl vragen kunnen stellen aan de pijndeskundigen van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, past bij dit doel.

De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn in de nieuwe groep pijn bij kanker aanwezig als moderator en als deskundigen om vragen over pijn te beantwoorden. In deze groep kun je ervaringen delen over hoe jij met pijn omgaat of wat je er tegen kunt doen. Stel een vraag aan lotgenoten of professionals over allerlei aspecten die te maken hebben met pijn bij kanker. Van pijn bij de behandeling tot chronische pijnklachten. Klik hier om naar de speciale pagina over pijn bij kanker op kanker.nl te gaan.

Steun Stichting Pijn bij Kanker

Steun Stichting Pijn bij Kanker

Het stichtingsbestuur heeft inmiddels de eerste projecten benoemd die zullen bijdragen aan het doel van de stichting om de bestrijding van zowel de fysieke pijn van patiënten met kanker als de emotionele pijnbeleving van patiënt en betrokkenen te verbeteren.

Ook ú kunt de Stichting Pijn bij Kanker daar bij steunen. Dit kan door te doneren op rekeningnummer NL47INGB0000654215 t.n.v. Stichting Pijn bij Kanker.

Over pijn bij kanker

Over pijn bij kanker

Bekijk het filmpje, gemaakt door Jon Karthaus, over en voor de Stichting Pijn bij Kanker met medewerking van Halina Reijn, Geza Weisz, Robert de Hoog, Manuel Broekman, Marwan Kenzari en Carolien Spoor.