ANBI

ANBI Status

Per 1 januari 2014 is de Stichting Pijn bij Kanker bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uw giften aan onze organisatie zijn dus, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij de projecten van de stichting.

Nieuwe ANBI-regels

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om een donatie aan Stichting Pijn bij Kanker te doen, of wenst u aanvullende informatie te ontvangen, neem dan contact op met Dyonne Bliek. Dit kan per email dyonne@stichtingpijnbijkanker.nl

Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl/giften.

De naam van de instelling

Stichting Pijn bij Kanker

RSIN/fiscaal nummer

852633129

Correspondentieadres

Judith Leysterplein 6, 5122 KH Rijen

Doelstellingen

De Stichting Pijn bij Kanker heeft als doel om de pijnbestrijding bij patiënten met kanker te helpen verbeteren door:

 • Verbeteren van de communicatie tussen patiënt en behandelaar en tussen behandelaars onderling
  Het belangrijkste doel is om patiënten duidelijk te maken dat ze over hun pijn moeten praten en niet verbijten. Daarnaast willen we een luisterend oor zijn voor de omgeving, om te weten wat mensen daar van vinden. Als we dat weten, is het volgende doel vooral om  professionals, maar ook patiënten en hun naasten te leren om beter met elkaar te communiceren, zodat er makkelijker over pijn gepraat wordt.
   
 • Vergroten kennis en kunde bij behandelaars
  Dit wil de stichting bewerkstelligen door o.a. vaardigheidstrainingen op te zetten.
   
 • Voorlichting geven aan patiënten en hun naasten

Wetenschappelijk streeft de Stichting naar: structurele pijnmeting, een behandelplan voor pijn en ruime voorlichting aan patiënten over o.a. de werking en bijwerking van medicijnen, het belang van therapietrouw en mogelijkheden voor niet-medicamenteuze behandelingen. Daarbij speelt aandacht voor de pijnbeleving een belangrijke rol voor het slagen van de behandeling.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan kunt u via deze link bekijken.

Bestuursleden met bijbehorende functie:

Voorzitter: prof.dr. Kris Vissers
Vicevoorzitter: Nick van Dasselaar
Secretaris: Dyonne Bliek
Penningmeester: Rob Koster
Bestuurslid en ambassadeur: Ernst Daniel Smid
Bestuurslid: Michel Wagemans

Het beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Pijn bij Kanker is onbezoldigd.

Het programmabureau werkt op freelancebasis en krijgt een marktconforme beloning. Een aantal uren wordt tevens geschonken. Verder werkt de stichting met een aantal vrijwilligers. Voor bepaalde events worden extra freelancers ingehuurd.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2013 kunt u via deze link bekijken.